Żyto Danko

2znajdzsprzedawcezobaczfilmydodaj_film

 

 

 

 

 

 

Amilo

Odmiana nagrodzona Złotym Medalem MTR-P Polagra 1994

 • Odmiana dobrze i stabilnie plonująca na obszarze całego kraju.
 • Wyróżnia się bardzo dobrą wartością wypiekową mąki, a także najlepszą wśród wszystkich zarejestrowanych odmian żyta odpornością na porastanie ziarna.
 • Posiada najwyższą liczbę opadania i bardzo dobre właściwości amylolityczne skrobi.
 • AMILO cechuje się również dobrą odpornością na większość chorób i dobrą zimotrwałością.
 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu, to 280-320 kiełkujących nasion na 1m2, tj. 90-110 kg/ha.

Ważniejsze cechy rolniczo – użytkowe

Termin kłoszenia

średni

Termin dojrzewania

średni

Długość źdźbła

tradycyjne

MTZ

średnie

Liczba opadania 6 wysoka
Zawartość białka 6 wysoka
Odporność na wyleganie 5,1 dobra
Odporność na porastanie 6 dobra

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy 7,9 wysoka
Rdza brunatna 6,9 średnia
Septorioza liści 6,7 średnia
Choroby podstawy źdźbła 8.0 wysoka
Rynchosporioza 7,6 dobra
Rdza źdźbłowa 7,5 dobra

 

Dańkowskie Agat

1

Idealne na słabe stanowiska!

 • Najnowsza odmiana populacyjna hodowli DANKO, przeznaczona do uprawy na ziarno.
 • Dańkowskie Agat plonuje na poziomie czołowych odmian populacyjnych.
 • Charakteryzuje się wczesnym terminem kłoszenia i dojrzałości woskowej oraz typowymi dla odmian populacyjnych żyta wymaganiami glebowo-klimatycznymi.
 • Jest to odmiana o nieco skróconym źdźble i o dobrej odporności na wyleganie.
 • Posiada wysoką odporność na choroby podstawy źdźbła i na mączniaka prawdziwego oraz dobrą odporność na pozostałe choroby żyta.
 • Ziarno Dańkowskiego Agat jest dobrze wyrównane, o średniej masie tysiąca nasion.
 • Zalecana norma wysiewu w warunkach optymalnych to: 240-260 ziaren na 1 m2 (ca. 80-90kg/ha), tj. 2 jednostki siewne.

Ważniejsze cechy rolniczo – użytkowe

Termin kłoszenia

wczesny

Termin dojrzewania

wczesny

Długość źdźbła

Nieco skrócone

MTZ

średnia

Liczba opadania 4.0 średnia
Zawartość białka 5.0 dobra
Odporność na wyleganie 5,9 dobra
Odporność na porastanie 5.0 dobra

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy 7,98 wysoka
Rdza brunatna 6,2 dobra
Septorioza liści 6,9 średnia
Choroby podstawy źdźbła 8.0 wysoka
Rynchosporioza 7,3 dobra
Rdza źdźbłowa 7,5 dobra

 

Dańkowskie Amber

1

Zdrowe i stoi!

 • Żyto Dańkowskie Amber jest jedną najnowszych odmian populacyjnych hodowli DANKO charakteryzującą się najniższymi wymaganiami klimatycznymi oraz rewelacyjną odpornością na wyleganie.
 • Charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem plonowania w Polsce.
 • Rośliny są o tradycyjnej długości słomy i o dobrej odporności na wyleganie, przewyższającej hybrydowe odmiany wzorcowe.
 • Dańkowskie Amber charakteryzuje dobra odporność na choroby, szczególnie na mącznika, choroby fuzaryjne oraz choroby podstawy źdźbła.
 • Jest odmianą wczesną, sprawdza się na glebach ubogich w wodę.
 • Ziarno dobrej jakości i o dużej wydajności mąki (2%więcej niż odmiany hybrydowe),  sprawia to, że jest przydatna na cele młynarko-piekarskie. Ponadto charakteryzuje je podwyższona zawartość białka.
 • Odmianę wyróżnia również najwyższa zawartość cukrów (68,3%), co czyni ją także przydatną do produkcji spirytusu.
 • Zalecana norma wysiewu w warunkach optymalnych to: 280-3200 ziaren/m2 (ca. 90-110 kg/ha).

Ważniejsze cechy rolniczo – użytkowe

Termin kłoszenia

wczesny

Termin dojrzewania

średniowczesny

Długość źdźbła

Nieco skrócone

MTZ

średnia

Liczba opadania 5.0 dobra
Zawartość białka 7.0 wysoka
Odporność na wyleganie 5.6 dobra
Odporność na porastanie 5.0 dobra

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy 7.9 wysoka
Rdza brunatna 7.2 dobra
Septorioza liści 6.2 średnia
Choroby podstawy źdźbła 8.1 wysoka
Rynchosporioza 7.2 dobra
Rdza źdźbłowa 7.4 dobra

 

Dańkowskie Diament

1

Diament wśród zbóż!

 • Żyto Dańkowskie Diament jest odmianą populacyjną należącą do grupy najwyższej plonujących odmian żyta na terenie  Polski.
 • Odmiana o dobrej odpornością na choroby.
 • Rośliny są średniej wysokości o dobrej odporności na wyleganie.
 • Ziarno wyrównane o średnio wysokiej masie 1000 nasion i dużej gęstości w stanie zsypnym.
 • Dużym atutem żyta Dańkowskie Diament jest bardzo dobra jakość ziarna, przez co idealnie nadaje się do uprawy na cele młynarsko-piekarskie. Wynika to z faktu posiadania wysokiej liczby opadania, dużej lepkości maksymalnej kleiku skrobiowego oraz wysokiej końcowej temperatury kleikowania
 • Dobra odporność na porastanie ziarna w kłosie sprawia, że w latach o niekorzystnych warunkach pogodowych w czasie zbioru długo utrzymuje dobrą jakość.
 • Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 280-320 ziaren kiełkujących na 1 m2   (ca 90-110 kg/ha).

Ważniejsze cechy rolniczo – użytkowe

Termin kłoszenia

wczesny

Termin dojrzewania

średniowczesny

Długość źdźbła

nieco skrócone

MTZ

średnia

Liczba opadania 6.0 wysoka
Zawartość białka 6.0 wysoka
Odporność na wyleganie 5.3 dobra
Odporność na porastanie 5.0 dobra

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy 7.2 dobra
Rdza brunatna 6.8 średnia
Septorioza liści 6.6 średnia
Choroby podstawy źdźbła 7.9 Bardzo dobra
Rynchosporioza 7.4 dobra
Rdza źdźbłowa 7.3 dobra
Pleśń śniegowa 8.0 wysoka

 

Dańkowskie Rubin

1

Na gleby słabe i nie tylko!

 • Odmiana populacyjna o wysokim i stabilnym plonowaniu w Polsce, Niemczech, Austrii oraz Szwecji.
 • Odmiana wczesna, przydatna do uprawy w różnych warunkach klimatyczno-glebowych.
 • Szczególne przydatna na gleby słabe.
 • Odmiana o skróconym źdźble i dobrej odporności na wyleganie, co sprawia, że może być uprawiana w intensywniejszej technologii.
 • Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na choroby oraz niska podatność na sporysz.
 • Nadzwyczajna krzewistość, zalecana niska norma wysiewu nasion.
 • Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 240-260 ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 80-90 kg/ha), tj. 2 jednostki siewne.

Ważniejsze cechy rolniczo – użytkowe

Termin kłoszenia

wczesny

Termin dojrzewania

wczesny

Długość źdźbła

tradycyjne

MTZ

wysoka

Liczba opadania 4.0 średnia
Zawartość białka 6.0 wysoka
Odporność na wyleganie 5.7 średnia
Odporność na porastanie 5.0 średnia

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy 7.8 wysoka
Rdza brunatna 7.4 dobra
Septorioza liści 6.4 średnia
Choroby podstawy źdźbła 7.9 wysoka
Rynchosporioza 7.3 dobra
Rdza źdźbłowa 7.2 dobra
Pleśń śniegowa 8.0 wysoka

 

Dańkowskie Złote

1

 • Odmiana żyta populacyjnego od wielu lat szeroko uprawiana w Polsce.
 • Daje wysokie i bardzo stabilne w latach plony, głównie dzięki odporności na suszę i wczesności.
 • Rośliny są średniej wysokości o dobrej odporności na wyleganie, o średniej odporności na choroby.
 • Ziarno duże o dobrej wartości przemiałowej i wypiekowej.
 • Odmiana bardzo uniwersalna, na wszystkie rodzaje gleb, polecana również na gleby lżejsze.
 • Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 280-320 ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca 90-110 kg/ha).

Ważniejsze cechy rolniczo – użytkowe

Termin kłoszenia

wczesny

Termin dojrzewania

wczesny

Długość źdźbła

tradycyjne

MTZ

średnio wysoka

Liczba opadania 4.0 średnia
Zawartość białka 6.0 dobra
Odporność na wyleganie 5.7 dobra
Odporność na porastanie 5.0 dobra

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy 7.5 dobra
Rdza brunatna 6.1 średnia
Septorioza liści 6.2 średnia
Choroby podstawy źdźbła 8.0 wysoka
Rynchosporioza 7.2 dobra
Rdza źdźbłowa 7.4 dobra

 

Tur F1

1

Plon, zdrowie i postura to zalety żyta TURa!

 • Nowe żyto hybrydowe o nadzwyczajnej i stabilnej plenności na terenie całego kraju.
 • Ziarno grube o dobrym wyrównaniu i niskim udziale pośladu.
 • Nadzwyczajna jakość ziarna – przydatny na cele młynarsko-piekarskie.
 • Bardzo dobra odporność na choroby oraz niska podatność na sporysz.
 • Mieszaniec o dobrej odporności na wyleganie.
 • Bardzo dobra zdolność krzewienia. Zalecana norma wysiewu to 2 jednostki siewne: 180-210 kiełkujących nasion na m2 (ca. 65-75 kg/ha).

Ważniejsze cechy rolniczo – użytkowe

Termin kłoszenia

wczesny

Termin dojrzewania

wczesny

Długość źdźbła

tradycyjne

MTZ

wysoka

Liczba opadania 5.0 dobra
Zawartość białka 3.0 niska
Odporność na wyleganie 5.3 średnia
Odporność na porastanie 5.0 średnia

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy 7.6 dobra
Rdza brunatna 7.0 dobra
Septorioza liści 7.0 dobra
Choroby podstawy źdźbła 8.1 wysoka
Rynchosporioza 8.0 wysoka
Rdza źdźbłowa 7.5 dobra
Pleśń śniegowa 7.8 wysoka

 

Dodaj komentarz