Jak przechowywać środki ochrony roślin w gospodarstwie rolnym?

Zrzut ekranu 2023-07-06 135935
Jak przechowywać środki ochrony roślin w gospodarstwie rolnym?
głosy: 0 ,średnia: 0.00

Gospodarstwo rolne jest wymagające pod wieloma względami. Jeśli hodujesz kwiaty, rośliny czy warzywa, robisz wszystko, by ich zbiór był jak najbardziej udany. Od tego bowiem zależy powodzenie finansowe przedsięwzięcia. Dziś nikogo już nie dziwi stosowanie środków ochrony roślin, które dzięki niezliczonym badaniom laboratoryjnym ułatwiają pracę rolników i jednocześnie nie szkodzą w konsumpcji wytworów tegoż gospodarstwa. Poznaj szafy na chemikalia jako sposób na przechowywanie tych środków i zapewnij sobie bezpieczeństwo w swojej pracy.

 

Uregulowania prawne dotyczące tego jak przechowywać środki ochrony roślin

 

Rośliny od pierwszego wzrostu narażone są na niekorzystne skutki o charakterze pasożytniczym, spowodowane przez organizmy żywe (owady, roztocza, grzyby itp.) lub człowieka (niezrównoważone nawożenie, niewystarczające lub nadmierne nawadnianie itp.). Wszystkie te przyczyny, jeśli występują w uprawie, prowadzą do strat w produkcji i dochodach rolnika.

Środki ochrony roślin (zwane także pestycydami, fitofarmaceutykami, agrofarmaceutykami) w postaci, w jakiej są dostarczane użytkownikowi, zawierające lub składające się z substancji czynnych, agronomicznych odtrutek lub synkretyków, powinny być przechowywane w odpowiedniej szafie na chemikalia. Środki te są bowiem przeznaczone do jednego z następujących zastosowań:

 • w celu ochrony roślin lub produktów roślinnych przed wszystkimi organizmami szkodliwymi;
 • wpływają na procesy życiowe roślin;
 • eliminowania niechcianych roślin lub części roślin;
 • by kontrolować lub zapobiegać niepożądanemu wzrostowi roślin.

Wraz z zakupem cała odpowiedzialność za transport, przechowywanie i stosowanie środków ochrony roślin przechodzi całkowicie ze sprzedającego na kupującego. Dlatego też konserwacja i obchodzenie się ze środkami ochrony roślin musi odbywać się w taki sposób, aby nie stwarzać żadnego zagrożenia. Dla prawidłowego gospodarowania środkami ochrony roślin konieczne jest przestrzeganie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2020 r. poz.2097).

Ustawa ta reguluje przepisy dotyczące przechowania środków ochrony roślin, podkreślając istotę przechowywania owych środków w miejscu bezpiecznym, jakim jest szafa na chemikalia. Według polskiego prawa środki te nie mogą mieć kontaktu z wodą, nie mogą zostać również narażone na zmienne temperatury. Należy także przechowywać je poza zasięgiem osób niepożądanych i unikać kontaktu z żywnością, napojami czy też paszą dla zwierząt.

 

Szafa na chemikalia – specjalistyczna ochrona dla Twojego gospodarstwa

 

Tym, którzy na co dzień nie mają styczności z uprawą roślin, oczywiste wydawać się może, że trzymanie takich środków w szafce wysoko poza zasięgiem ręki wystarczy. Niestety jest to błędne i niebezpieczne myślenie, przez które pojawiły się specjalistyczne szafy na chemikalia. Środki ochrony roślin to komponenty niekiedy bardzo niebezpiecznych dla zdrowia związków chemicznych.

Jeśli zostaną nieprawidłowo zabezpieczone, mogą skazić wodę, dostając się do wód gruntowych, czy stworzyć realne zagrożenie dla zwierząt hodowlanych, jeśli dostaną się do paszy. Dlatego też zainwestowanie w szafę na chemikalia to gwarancja bezpieczeństwa. Należy również mieć świadomość, że w przypadku stworzenia zagrożenia środkami ochrony roślin ich neutralizacja i odbudowanie zniszczonej przestrzeni może wymagać ogromnych nakładów finansowych i trwać bardzo długo narażając gospodarza na dodatkowe straty.

Przechowywanie środków ochrony roślin podlega wielu przepisom i zarządzeniom. Naprzeciw wymogom, które bez wątpienia są bardzo skrupulatne wychodzi Hartmann Tresore. Tutaj znajdziesz szczegółową ofertę szaf na chemikalia https://www.hartmann-tresore.pl/produkty/szafy-na-chemikalia/lista.

Jak prawidłowo przechowywać środki ochrony roślin – podsumowanie

 

Chcąc przedstawić najważniejsze założenia na temat tego jak przechowywać środki ochrony roślin, wspomnijmy jeszcze raz, że przechowywanie wspomnianych środków powinno odbywać się z dala od cieków wodnych i studni, wrażliwych upraw, obszarów zamieszkałych, obszarów przechowywania żywności, obszarów gęsto zaludnionych, linii energetycznych. Należy zapewnić łatwy dostęp do pomieszczenia dla samochodów transportowych i wywozowych. Najbezpieczniejszym miejscem przechowywania środków ochrony roślin jest szafa na chemikalia.

Zachowaj poniższą listę i stosuj się do każdego punktu, który zapewni Ci bezpieczeństwo:

 • Przechowuj produkty według kategorii i trzymaj produkty niekompatybilne oddzielnie;
 • Zidentyfikuj i sporządź aktualną listę przechowywanych produktów zatwierdzonych;
 • Zapewnij wystarczającą ilość materiałów chłonnych (przykład: mata chłonna);
 • Używaj kratek do oddzielania produktów od siebie;
 • Wyposaż pomieszczenie w apteczkę;
 • Zanotuj numery alarmowe w bezpośrednim sąsiedztwie szafy na chemikalia;
 • Puste opakowania przechowuj w pojemniku zbiorczym;
 • Przechowuj środki ochrony osobistej i zapas wkładów filtracyjnych w określonym pomieszczeniu;
 • Zapewnij stanowisko do przemywania oczu i prysznic ratunkowy w pobliżu, ale z dala od miejsca przechowywania środków ochrony roślin.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu poprzez naszą stronę internetową https://www.hartmann-tresore.pl/.

 

Artykuł sponsorowany

Dodaj odpowiedź

Twój adres e-mail nie będzie widoczny. Wymagane pola oznaczone są gwiazdką *

*

x

Monitoring dla Twojego gospodarstwa rolnego

Row of Simmental cows lying on straw in cow stable
  Zapoznaj się z ofertą
x

Skonfiguruj swoją halę !

kobex
   
x

Projekty dla rolnictwa

obora-w-modrzewiu-3
x

Dodaj bezpłatne ogłoszenie

Orka łubinu – Pronar 1221A +Unia tur 3+1
x

Kobieta na gospodarke

Sexy brunette woman.
Już dzisiaj znajdź kobietę do życia na gospodarkę rolną !