Duże wymagania w nowym programie na lata 2014-2020 w dofinansowaniu na Młody Rolnik 2015 | młody rolnik 2015 | Forum

Zarejestruj się
guest

Zarejestruj | Zapomniałeś hasła?
Szukanie zaawansowane

— Zakres szukania —

  

— Match —

   

— Opcje Forum —

   

Użycie wieloznacznika:
*  zawiera dowolną liczbę znaków    %  zawiera dokładnie jeden znak

Minimalna ilość znaków wyszukiwania to 3. Maksymalna to 84

Kanał RSS Tematu
Duże wymagania w nowym programie na lata 2014-2020 w dofinansowaniu na Młody Rolnik 2015
26/01/2015
10:29
Emanuel Racławski
Member
Liczba Postów: 197
Data Rejestracji:
22/12/2014
Offline

Zrobili tak aby żaden rolnik nie dostał tych pieniędzy. Wymagania są bardzo wysokie – w przypadku bydła mlecznego należy mieć 15 krów i zadeklarować się do 25 sztuk ich chyba kretynów pojebało robią co chcą nie każdy może sobie pozwolić na zwiększenie hodowli bydła mlecznego i nie każdy może dokupić ziemie kretyni !

26/01/2015
16:03
Mirosław Klekotek
Member
Liczba Postów: 190
Data Rejestracji:
05/09/2014
Offline

No niestety tak teraz zrobili żeby nikt normalny nie dostał w ogóle oni sami nie rozumieją co robią. Mniej frajerów to mniej zakupów i mniej kasy dla nich ale oni na dobrych posadach biorą kasę i się śmieją że jakiś młody doi krowy

26/01/2015
19:57
Emanuel Racławski
Member
Liczba Postów: 197
Data Rejestracji:
22/12/2014
Offline

Szkoda tych, którzy nie wezmą bo po co ryzykować jak cena da po dupie to lepiej siedzieć na szczawiu i lepiej się wyżywisz sam niż z 25 krówkami

26/01/2015
21:26
Marcin Bolesta
Admin
Liczba Postów: 585
Data Rejestracji:
03/09/2014
Offline

Duże są wymagania na młodego rolnika 2015 ponieważ trzeba mieć z 30 hektary minimum a ilu w Polsce takich jest Oni każą brać w dzierżawę ja pytam się gdzie ?

27/01/2015
17:51
Artur Paprocki
Member
Liczba Postów: 210
Data Rejestracji:
22/09/2014
Offline

Na początek 80 procent pieniędzy a potem 20 procent i czemu to ma służyć żeby im naleciało z 20 tysięcy na lokacie tak samo i rolnikowi może nalecieć

28/01/2015
17:36
Emanuel Racławski
Member
Liczba Postów: 197
Data Rejestracji:
22/12/2014
Offline

teraz wniosków zamiast 24 tysiące to będzie 240

28/01/2015
23:06
Sławomir Lipiński
Member
Liczba Postów: 222
Data Rejestracji:
05/10/2014
Offline

Dokładnie tak będzie po prostu nie dostaną i tyle. To jest smutne że tak nam szkodzą

07/02/2015
15:38
Piotr Wojciechowski
Member
Liczba Postów: 316
Data Rejestracji:
14/09/2014
Offline

Teraz to poprzeczkę zawyżyli że tylko grube ryby dostaną na 25 sztuk bydła trzeba mieć min 20 hektarów a norma to 25-30 na tyle krówek bo dochodzi młodzież. Nie można być frajerem i zaganiać się w robotę

10/02/2015
21:01
Jacek Żurański
Member
Liczba Postów: 63
Data Rejestracji:
29/01/2015
Offline

Wczoraj byłem na gminnym szkoleniu "PROW 2014-2020" żeby dostać MR krów może być mniej niż 15 szt ale trza się zobowiązać do powiększenia stada minimum do 25 szt oraz wykazać na koniec wzrost wyniku ekonomicznego o 10 % . Wniosków na te lata 2014-20 przygotowane są 28300 wniosków na całą Polskę, co przypada 2 wnioski na sołectwo.
TRAGEDIA !!!!

16/02/2015
14:20
Piotr Wojciechowski
Member
Liczba Postów: 316
Data Rejestracji:
14/09/2014
Offline
10

Otóż to a oni przecież pomagają ale sobie robiąc duże dopłaty na orzechy ;)

24/02/2015
19:40
Marcin Bolesta
Admin
Liczba Postów: 585
Data Rejestracji:
03/09/2014
Offline
11

To cienko u mnie na sołectwo do tej pory skorzystało z 3-4 osoby. gdyby wioska była bardziej rolnicza to z 3-7 osób a oni tylko dla dwóch dadzą i to z poprzeczką. W mojej okolicy jest nierealne co dla niektórych zwiększyć z 10-15 krów na 25. Wiąże się to z nowym budynkiem i zakupem ziemi żeby mieć co dać jeść. Nie każdy może sobie na to pozwolić

27/02/2015
19:45
Jacek Morawski
Member
Liczba Postów: 201
Data Rejestracji:
22/09/2014
Offline
12

No zaostrzają zaostrzają ale mogliby młodym pozwolić pracować

19/04/2015
18:12
Mirosław Klekotek
Member
Liczba Postów: 190
Data Rejestracji:
05/09/2014
Offline
13

Młody rolnik 2015 to jest jedna wielka pomyłka. Gdzie aż tak podnosić wymagania. Ten cały nowy PROW jest ciekawy ale trzoda chlewna jest pokrzywdzona

20/04/2015
09:17
Emilia Nowosielska
Member
Liczba Postów: 8
Data Rejestracji:
09/04/2015
Offline
14

Na trzode też są pieniadze ale na rozwoj produkcji prosiat.Musi byc min. 50 szt. loch, aby otrzymac 900 tys. zł na zwiększenie produkcji.

20/04/2015
18:17
Marcin Bolesta
Admin
Liczba Postów: 585
Data Rejestracji:
03/09/2014
Offline
15

Przy takim ryzyku ASF to ja dziękuję

23/04/2015
21:52
Krzysztof Borkowski
Member
Liczba Postów: 9
Data Rejestracji:
06/01/2015
Offline
16

Witam Panowie a od kiedy są przyjmowane wnioski i do kiedy ostateczny termin?

24/04/2015
18:54
Marcin Bolesta
Admin
Liczba Postów: 585
Data Rejestracji:
03/09/2014
Offline
17

Nie wiem czy już to poszło

26/04/2015
19:30
Mirosław Klekotek
Member
Liczba Postów: 190
Data Rejestracji:
05/09/2014
Offline
18

Wiecie jak ludzie się gryzą na wsi że jeden wziął a drugi nie ?

09/08/2015
14:33
Sławomir Lipiński
Member
Liczba Postów: 222
Data Rejestracji:
05/10/2014
Offline
19

Wymagania na młodego rolnika 2015 !

Od 20 sierpnia do 2 września 2015 r. będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Termin ten oraz zasady ubiegania się o takie premie podał do publicznej wiadomości Prezes ARiMR Andrzej Gross w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz na portalu internetowym Agencji. Ogłoszenie naboru wniosków było możliwe dzięki wejściu w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pomocy dla młodych rolników.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

W ramach PROW 2014 – 2020 do rozdysponowania jest 718 mln euro.

Premie dla młodych rolników w nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będą różnić się od tych ze "starego" PROW-u. Najważniejsza zmiana polega na tym, że wsparcie będzie przyznawane tylko tym wnioskodawcom, którzy już rozpoczęli urządzanie gospodarstwa rolnego i prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący rozpoczną po złożeniu wniosku o premię.

O premie może się starać osoba, która:

ma nie więcej niż 40 lat,
posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem, co oznacza, że do dnia złożenia wniosku nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący,
stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem.

Młody rolnik ma też trzy lata na uzupełnienie kwalifikacji zawodowych (wykształcenia), liczone od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Inne wymagania dotyczą wielkości ekonomicznej gospodarstwa (SO), która nie może być mniejsza niż 13 tysięcy euro i nie większa niż 150 tysięcy euro.

Kolejny wymóg dotyczy powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym. Musi być ona co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach o średniej niższej niż krajowa – średniej wojewódzkiej i nie większa niż 300 hektarów. Przy czym określony został wymóg, że przynajmniej 70% minimalnej wielkości stanowi przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (JST).

Pomoc nie może zostać przeznaczona na: chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne, prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej.

Ponadto beneficjent zobowiązany będzie do prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie, a w wyniku realizacji biznesplanu wartość ekonomiczna gospodarstwa wzrośnie co najmniej o 10%.

Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach:

I – w wysokości 80% – po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja;

II – w wysokości 20% – po realizacji biznesplanu.

Premie dla młodych rolników – dokumenty aplikacyjne

Wiele osób zainteresowanych premiami dla młodych rolników, kieruje do ARiMR pytania czy jeżeli składali wnioski o dopłaty bezpośrednie, czy też ubiegali się o przyznanie pomocy z działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 lub mają zarejestrowane na siebie zwierzę gospodarskie, to czy mogą ubiegać się o przyznanie premii młodym rolnikom w tegorocznym naborze. Uprzejmie informujemy, że w wymienionych wyżej przypadkach taka osoba nie może otrzymać pomocy na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania. Wynika to z tego, że złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie1, czy też inny rodzaj wsparcia rozdzielanego przez ARiMR z budżetu UE lub budżetu krajowego2 lub posiadanie zwierzęcia gospodarskiego3, a także prowadzenie specjalnego działu produkcji rolnej4 traktowane jest jak prowadzenie gospodarstwa jako kierujący, a to wyklucza możliwość skorzystanie z premii dla młodego rolnika.

1 z wyłączeniem przypadku gdy wystąpiła o te płatności w związku z urządzaniem gospodarstwa nabytego w wyniku dziedziczenia

2 z wyłączeniem kredytu udzielanego na utworzenie nowego gospodarstwa

3 z wyłączeniem przypadku gdy była posiadaczem takich zwierząt w związku z:

a) prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie obrotu tymi zwierzętami lub

b) urządzaniem gospodarstwa nabytego w wyniku dziedziczenia, w którym jest prowadzona działalność w zakresie produkcji zwierzęcej

4 z wyłączeniem:

a) następujących działów specjalnych:

chowu kur, kaczek, gęsi lub indyków, z wyłączeniem produkcji ekologicznej;
prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne;
prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej: hodowla zwierząt laboratoryjnych, hodowla ryb akwariowych, hodowla psów rasowych oraz hodowla kotów rasowych;

b) hodowli i chowu koni hodowlanych poza gospodarstwem w liczbie nie większej niż 2 sztuki;

c) przypadku prowadzenia działu specjalnego produkcji rolnej w związku z urządzaniem gospodarstwa nabytego w wyniku dziedziczenia.

04/09/2015
14:22
Marcin Bolesta
Admin
Liczba Postów: 585
Data Rejestracji:
03/09/2014
Offline
20

Od 20 sierpnia do 2 września 2015 r. będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub za pomocą upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. W ramach PROW 2014 – 2020 do rozdysponowania jest 718 mln euro.

Premie dla młodych rolników w nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będą różnić się od tych ze "starego" PROW-u. Najważniejsza zmiana polega na tym, że wsparcie będzie przyznawane tylko tym wnioskodawcom, którzy już rozpoczęli urządzanie gospodarstwa rolnego, prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący rozpoczną po złożeniu wniosku o premię.

O premię może się starać osoba, która:

ma nie więcej niż 40 lat,
posiada kwalifikacje zawodowe,
po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem, co oznacza, że do dnia złożenia wniosku nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący,
stała się właścicielem albo objęła w posiadanie gospodarstwo rolne przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem.

Młody rolnik ma też trzy lata na uzupełnienie kwalifikacji zawodowych (wykształcenia), liczone od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Inne wymagania dotyczą wielkości ekonomicznej gospodarstwa (SO), która nie może być mniejsza niż 13 tysięcy euro i nie większa niż 150 tysięcy euro.

Kolejny wymóg dotyczy powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym. Musi być ona co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach o średniej niższej niż krajowa – średniej wojewódzkiej i nie większa niż 300 hektarów. Przy czym określony został wymóg, że przynajmniej 70% minimalnej wielkości stanowi przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (JST).

Pomoc nie może zostać przeznaczona na: chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne, prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej.

Ponadto beneficjent zobowiązany będzie do prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie, a w wyniku realizacji biznesplanu wartość ekonomiczna gospodarstwa wzrośnie co najmniej o 10%.

Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach:

I – w wysokości 80% – po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja;

II – w wysokości 20% – po realizacji biznesplanu.

Strefa czasowa forum: Europe/Warsaw

Najwięcej użytkowników online: 80

Obecnie online:
10 Gość(i)

Obecnie przeglądają tę stronę:
1 Gość(i)

Najaktywniejsi na forum:

Piotr Wojciechowski: 316

Sławomir Lipiński: 222

Artur Paprocki: 210

Jacek Morawski: 201

Emanuel Racławski: 197

Mirosław Klekotek: 190

Karol Wojtczak: 188

Adam Król: 131

ciemny arek: 83

Jacek Żurański: 63

Statystyki użytkowników:

Użytkownicy: 1638

Moderatorzy: 1

Administratorzy: 3

Statystyki forum:

Grupy: 10

Fora: 53

Tematy:557

Posty: 2965

Najnowsi użytkownicy: Mariebog, MariaAdure, grapolzef, Jamested, maxxim689, JamimaWip, MichaelSkina, ValentaCaw, adamek12345, crattypync

Moderatorzy: Awaria Awaria (0)

Administratorzy: Administrator (0), Marcin Bolesta (585), Krzysztof Zalewski (51)

Możliwość komentowania jest wyłączona.