Dobry rok w rolnictwie – Sukcesy KRUS

dobryrokwrolnictwie-sukcesykrus_640x380
Dobry rok w rolnictwie – Sukcesy KRUS
głosy: 0 ,średnia: 0.00

– Pragnę państwa zapewnić, że dla polskich rolników nadal będzie istniał odrębny system ubezpieczenia społecznego. Nie ma powodów, aby włączać te działania do powszechnego systemu. Rolnikom polskim należy się odrębne zabezpieczenie społeczne – tymi słowami rozpoczął podsumowanie minionego roku podsekretarz stanu Rafał Romanowski, podczas konferencji prasowej zorganizowanej dziś w siedzibie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wiceminister zaznaczył, że rok 2016 to waloryzacja świadczeń minimalnych, czyli podwyższenie najniższych świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych do wysokości  1 000 złotych od marca 2017 r. Rok 2016 to także prace nad zwiększeniem wynagrodzenia minimalnego. Rolnikom stwarza to możliwość większego zarobkowania poza rolnictwem. Dzięki temu od 1 stycznia 2017 r. rolnik, pracując na umowę zlecenie lub umowę agencyjną, będzie mógł zarobić do 2 tysięcy zł.

Prezes KRUS Adam Sekściński podkreślił, że na podwyżce skorzysta między innymi około 400 tys. (34 proc.) emerytów i rencistów KRUS, w tym 200 tys. (17 proc.) emerytów pobierających emerytury za przekazane gospodarstwa rolne Państwu lub następcy.

Odnosząc się do wieku emerytalnego Rafał Romanowski przypomniał, że poprzedni rząd 11 maja 2013 r. wprowadzając ustawowe, stopniowe podnoszenie i zrównywanie powszechnego wieku emerytalnego, podniósł go także dla ubezpieczonych w systemie rolniczym. − Obecny Sejm RP 16 listopada br. uchwalił zmianę ustawy i obniżył powszechny wiek emerytalny (do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) zarówno w systemie powszechnym, jak i rolniczym. W ten sposób powrócono do zasad obowiązujących w tym zakresie przed 1 stycznia 2013 r. – podkreślił wiceminister.

Charakteryzując ogół interesantów KRUS prezes Adam Sekściński poinformował, że na ponad 1 mln 359 tys. ogółu objętych ubezpieczeniem społecznym rolników, główną grupą są osoby po 50. roku życia. Natomiast w ogólnej liczbie nieco ponad 1 mln 192 tys. świadczeniobiorców dominują osoby w wieku 80 lat i więcej. Jest ich obecnie około 334 tys., w tym są osoby pobierające świadczenia za gospodarstwa rolne przekazane przed 1990 r. na rzecz Skarbu Państwa lub następcy.

Wśród kolejnych sukcesów Rafał Romanowski wymienił objęcie pół miliona dzieci polskich rolników ubezpieczeniem od następstwem nieszczęśliwych wypadków. – Dzieci rolników i domowników będą mogły korzystać z tego dodatkowego świadczenia nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Automatycznie dzieci te są zwolnione z opłat na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków realizowane na przykład przez szkoły.

Wiceminister poinformował także o realizacji przez cały rok 2016 zasiłków macierzyńskich, których wartość wzrosła do 1000 zł. Zasiłek przysługuje przez 12 miesięcy. W roku 2016 KRUS wypłaciła na ten cel 115 mln zł.

Cele KRUS na kolejny rok, to przede wszystkim działania dotyczące polityki senioralnej. − Od 2017 roku zaczynamy programy pilotażowe dotyczące usług opiekuńczych dla osób starszych oraz usług rehabilitacyjnych skierowanych do osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników. Jest to ściśle związane ze strategią zrównoważonego rozwoju wdrażaną przez rząd.

Rafał Romanowski podkreślił, że wszystkie działania, zarówno w zakresie świadczeń emerytalnych, jak i polityki społecznej, realizowane przez KRUS będą się rozwijać. − Zapewniam, że nie ma możliwości, aby odrębny tryb ubezpieczenia społecznego dla rolników był zagrożony. Przywracamy sytuację, jeżeli chodzi o wiek emerytalny, sprzed roku 2013 – powiedział wiceminister rolnictwa.

 

Źródło: MRiRW

Dodaj odpowiedź

Twój adres e-mail nie będzie widoczny. Wymagane pola oznaczone są gwiazdką *

*

x

Skonfiguruj swoją halę !

kobex
   
x

Projekty dla rolnictwa

obora-w-modrzewiu-3
x

Dodaj bezpłatne ogłoszenie

Orka łubinu – Pronar 1221A +Unia tur 3+1
x

Kobieta na gospodarke

Sexy brunette woman.
Już dzisiaj znajdź kobietę do życia na gospodarkę rolną !