55 Salon SIA w Paryżu

55-Salon-SIA-w-Paryzu_640x380
55 Salon SIA w Paryżu
głosy: 0 ,średnia: 0.00

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki w dniach 23–24 lutego br. przebywał w Paryżu w związku z inauguracją 55 Międzynarodowego Salonu Rolniczego SIA 2018.

Wiceminister uczestniczył w seminarium podsumowującym Stany Generalne Żywności tj. powołaną przez prezydenta Emmanuela Macrona platformę konsultacyjną przedstawicieli wszystkich podmiotów działających na poszczególnych etapach łańcucha dostaw żywności, zaangażowanych pod względem jakościowym, ilościowym oraz z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności, która pracowała od 20 lipca do 21 grudnia 2017 roku we Francji.

Celem seminarium była prezentacja nowych rozwiązań wobec bieżących wyzwań dotyczących łańcucha dystrybucji, zidentyfikowanych w trzech obszarach tematycznych:

  • umożliwienie rolnikom godnego życia poprzez zapewnienie cen odpowiednich do ich wkładu w produkcję,
  • zmniejszenie nierówności w dostępie do żywności,
  • promocja wyborów konsumenckich przychylnych zdrowemu żywieniu, żywności z pewnego źródła i wyprodukowanej w sposób zrównoważony; wsparcie zmian modeli produkcji w celu lepszego odpowiadania na potrzeby konsumentów.

W ramach trzech paneli dyskusyjnych wymieniono się doświadczeniami w zakresie działań na rzecz poprawy dochodów rolników, zarówno w kontekście tworzenia miejsc pracy na obszarach wiejskich, rozwoju rynków lokalnych, zarządzania ryzykiem, jak i przywracania równowagi w łańcuchu żywnościowym. W kwestii dostępu do żywności, dyskutowano o roli samorządów w budowaniu lokalnych polityk żywnościowych i przeciwdziałaniu marnotrawieniu żywności. Podjęto również temat promocji właściwych nawyków żywieniowych, roli badań i edukacji oraz ochrony ziem uprawnych.

24 lutego 2018 r. podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki wziął udział w uroczystym otwarciu tegorocznej edycji Targów SIA oraz w inauguracyjnym pokazie zwierząt hodowlanych. W ramach zwiedzania targów odwiedził stoiska: CIRAD (Francuska instytucja ds. badań agronomicznych i współpracy międzynarodowej na rzecz trwałego rozwoju regionów tropikalnych i śródziemnomorskich), INRA (Krajowy Instytut Badań w Dziedzinie Agronomii), COOP de FRANCE (organizacja skupiająca ok. 2500 firm-spółdzielni rolniczych i rolno-spożywczych, które stanowią 1/3 marek spożywczych, grupują 3/4 rolników i zatrudniają ok. 165 000 pracowników) oraz  AGENCE BIO (Francuska Agencja na rzecz Rozwoju i Promocji rolnictwa ekologicznego). Osią tematyczną trasy zwiedzania były „badania, innowacje i rozwój”.

Ponadto wiceminister spotkał się z dyrektorem naukowym ds. rolnych we francuskim Krajowym Instytucie Badań w Dziedzinie Agronomii (INRA) Christianem Huyghe. Tematem rozmowy był transfer wiedzy i innowacji do praktyki, w tym system finansowania i rola doradztwa rolniczego przy wdrażaniu wiedzy.

Międzynarodowy Salon Rolniczy SIA jest jednym z najważniejszych wydarzeń wystawienniczych w branży rolnej, szczególnie sektora hodowli, organizowanym corocznie od ponad 50-ciu lat w Paryżu i gromadzącym ponad 1000 wystawców i ponad 650 tys. odwiedzających. Jego głównym celem jest promocja francuskiego rolnictwa, prezentacja jego potencjału i tradycji oraz zróżnicowania kulinarnego. Z uwagi na znaczenie sektora rolnictwa dla Francji targi każdorazowo otwiera Prezydent Republiki Francuskiej, który spotyka się przy tej okazji z francuskimi środowiskami rolniczymi.

 

Źródło:MRiRW

Dodaj odpowiedź

Twój adres e-mail nie będzie widoczny. Wymagane pola oznaczone są gwiazdką *

*

x

Monitoring dla Twojego gospodarstwa rolnego

Row of Simmental cows lying on straw in cow stable
  Zapoznaj się z ofertą
x

Skonfiguruj swoją halę !

kobex
   
x

Projekty dla rolnictwa

obora-w-modrzewiu-3
x

Dodaj bezpłatne ogłoszenie

Orka łubinu – Pronar 1221A +Unia tur 3+1
x

Kobieta na gospodarke

Sexy brunette woman.
Już dzisiaj znajdź kobietę do życia na gospodarkę rolną !