ODSZKODOWANIA

Odszkodowanie należy Ci się, jeżeli miałeś wypadek i jesteś osobą pokrzywdzoną. Nawet gdy zostało ono wypłacone, mogło być zaniżone.  Nasz specjalista zajmie się Twoją sprawą, abyś uzyskał jak najwyższą kwotę, która należy Ci się w tak niemiłym zdarzeniu jak:

 

Krzysztof Zalewski

tel. +48 507227080

biuro@rolniku.pl

 

14708350_1032208590221573_644394111412197186_n

1. Wypadek w rolnictwie

Wypadkiem w rolnictwie możemy nazwać skutek zewnętrzny podczas pracy, dojazdu, czynności związanych przyczynowo z gospodarstwem rolnym, w wyniku którego nastąpił stały bądź długotrwały ubytek na zdrowiu. Odszkodowaniu podlega rolnik jak i domownicy ubezpieczeni w KRUS. Na dzień dzisiejszy jeden procent ubytku na zdrowiu w KRUS wynosi 700 zł. Do najczęstszych wypadków należą: upadki z wysokości, praca z piłami do drewna, zwierzętami jak i nieostrożność przy maszynach rolniczych.

2. Wypadki komunikacyjne

Właściciele pojazdów komunikacyjnych mają obowiązek zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej -OC. W przypadku wypadku należy Ci się z polisy ubezpieczeniowej rekompensata finansowa:

- za leczenie, powrót do zdrowia i wszystkie związane z tym koszty

- zadośćuczynienia za doznaną krzywdę

- utraconych zarobków

- w postaci renty

3. Wypadki personalne (nieszczęśliwe wypadki)

Dodatkowym ubezpieczeniem jest NNW  „Następstwo nieszczęśliwych wypadków” -dodatkowe do obowiązkowych, z tytułu których należy się poszkodowanemu odszkodowanie odrębnie od obozwiązkowego. Wysokość, jak i zasady przyznawania zawarte są w umowie pomiędzy ubezpieczonym a zakładem ubezpieczeń.

4.Błędy medyczne

Odszkodowania medyczne w wyniku błędów lekarskich, nieumyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu nie ulegają przedawnieniu, jeżeli mają związek przyczynowo – skutkowy z pogorszeniem stanu zdrowia.

5. Klęski żywiołowe

Odszkodowania z tytułu klęsk żywiołowych na skutek suszy, wiatru, deszczu czy też pożaru są częstym zjawiskiem w rolnictwie, gdzie rolnicy walczą o wyższe odszkodowania. Sami nieznający prawa mają małe szanse na odszkodowanie w pełni pokrywające szkodę w stosunku do tego co orzekł rzeczoznawca.

6. Wypadki w miejscach publicznych

Wypadki w miejscach publicznych stanowią dużą część wszystkich nieprzyjemnych zdarzeń. Odszkodowania w takich sytuacjach są ciężkie do wywalczenia, dlatego bardzo ważną kwestią jest zebranie wystarczającej liczby dowodów aby udowodnić podmiotom publicznym, niedopilnowanie obowiązków. Zdjęcia, świadkowie, notatka policyjna w takiej sytuacji jest na wagę złota. Posiadanie takich dowodów nie skutkuję pomimo wszystkim pozytywnym rozwojem sprawy odszkodowawczej. W takim wypadku ajlepiej jest skorzystać z usług kancelarii prawnej, aby zaoszczędzić czas i skutecznie odebrać odszkodowanie.

7. Odszkodowania za przesył energii ( służebność przesyłu)

Do służebności przesyłu zaliczamy linie energetyczne, gazociągi, rurociągi ale także często i drogi dojazdowe. Jedynym prawdziwym dokumentem potwierdzającym służebność jest umowa u Notariusza, dzięki której w przypadku konfliktów, łatwiej będzie nam uzyskać odszkodowanie. Jeżeli już dawno podmioty gospodarcze, prywatne korzystają z nieruchomości właściciela również należy się zadośćuczynienie w formie rekompensaty finansowej. Szeroko rozbudowane prawo nie sprzyja osiągnięcia odszkodowania bez znajomości i zależności wszystkich aktów prawnych. Warto posiłkować się wyspecjalizowanymi instytucjami posiadające duże doświadczenie w dochodzeniu roszczeń z służebności przesyłu.

 

 

Źródło: Rolniku.pl

 

Dodaj komentarz